Utstilling ORD og STED

De temporære, stedsrelaterte kunstverkene er tilgjengelig utendørs i Skjolden fram til 14. august

21. juni var det vandring ledet av kunsthistoriker Silje Heggren fra Fjordstova i Skjolden og rundt til de temporære, stedsrelaterte kunstverkene utendørs i Skjolden. 

Kunstverkene vil finnes i Skjolden til og med 14. august 2019.

Kart og beskrivelse av verkene kan fåes lokalt i Skjolden, eller skrives ut her:

Kart for print over utstillingssteder. / Map over exhibition places.
Beskrivelse av verkene. / Description of the works.

«Semikolon», av Arne Rygg.
«Semikolon» befinner seg på bua der Ludwig Wittgenstein handlet da han bodde i Skjolden.
Wittgenstein benyttet svært ofte semikolon i sine tekster.
(Språkrådet: Semikolon brukes til å lage et lite opphold mellom helsetninger (hovedsetninger)
som hører nær sammen, for å understreke den nære sammenhengen mellom dem.)
Foto: Aud Marit Skarrebo Holmen