Om prosjektet

Ved å ta initiativ til å arrangere kunstprosjektet ORD og STED ønsker vi å sette fokus på Ludwig Wittgensteins relevans for samtida og samtidskunsten, tekst og ord i billedkunst og det stedsspesifikke. Viktige mål for prosjektet er også å utveksle kunnskap, teknikker og erfaringer med andre kunstnere innenfor området tekst i billedkunst. Filosofiske samtaler og diskusjoner vil være sentrale i hele prosjektet. 

Initiativtaker til prosjektet og administrator/kurator: Aud Marit Skarrebo Holmen
Med-administrator/med-kurator: Karen Helga Maurstig