Utstilling ORD og STED

21. juni var det vandring ledet av kunsthistoriker Silje Heggren fra Fjordstova i Skjolden og rundt til de temporære, stedsrelaterte kunstverkene utendørs i Skjolden. Turen startet i sentrum, fortsatte langs Eidsvatnet, over hengebrua i enden av vatnet, og langs stien bort til båtplassen til Ludwig Wittgenstein. De 7 kunstnerne i prosjektet fulgte med på vandringen, som talte rundt 45 fremmøtte.

Kunstverkene vil finnes i Skjolden til og med 14. august 2019.

Kart og beskrivelse av verkene kan fåes lokalt i Skjolden, eller skrives ut her:

Kart for print over utstillingssteder. / Map over exhibition places.
Beskrivelse av verkene. / Description of the works.