Workshopen

Syv kunstnere utviklet, temporære, stedsrelaterte installasjoner, objekter og performance i løpet av de to ukene workshopen varte. Ludwig Wittgensteins filosofi og liv var til inspirasjon under arbeidet. Kunstnerne i prosjektet er spesielt opptatt av språk, ord og meningsdannelse, og arbeider innenfor et bredt fagfelt. Samarbeid, utveksling av erfaringer og kunnskap mellom kunstnere har gjort at prosessen fram til ferdige verk har vært både lærerik og faglig utviklende for de enkelte. Workshopen (juni 2019) åpnet med Kick-off med professor Frans Jacobi (Fakultet for Kunst, musikk og Design ved UIB), som inspirerte til nye arbeidsformer. Verkene var på stedet fram til 14. august 2019. Folder med kart og informasjon var tilgjengelig i perioden, ved Skjolden Hotel, Coop Marked Skjolden og i Fjordstova. Kunsthistoriker Silje Heggren formidlet verkene muntlig i vandring til kunstverkene 21. juni. Hun har også skrevet kort om de enkelte verk i folderen med kart.

Kunstnerne som var med i workshopen:
Pia Sandströms (Sv)
Arne Rygg (No)
Kurt Johannessen (No)

Unn Kristin Laberg (No)

Anne-Lise Stenseth(No)
Karen Helga Maurstig (No)
Aud Marit Skarrebo Holmen (No)