Seminaret

Fjordstova i Skjolden, lørdag 27. april 2019: (åpent for alle) 

Kl. 12.00: Registrering og lunsj

Kl. 13.00: Velkommen v/Karen Helga Maurstig og Aud Marit Skarrebo Holmen. Orientering om Kunstprosjektet ORD og STED, og bakgrunn for seminaret.

Kl. 13.15: «Wittgenstein og estetikken», ved Simo Säätelä, professor i filosofi ved UiB.

Kl. 14.15: «Stedsspesifikk kunst», ved Per Gunnar Eeg-Tverbakk, billedkunstner, foredragsholder, kurator ved Oslo Biennale.

Kl. 15.15: Pause m/drikke og forfriskninger

Kl. 15.35: «Ord og landskap»,
ved Anniken Greve, professor ved institutt for språk og kultur, UiT.

Kl. 16.35: «Ord og tekst i samtidskunsten», ved Mari Aarre, kunsthistoriker, kunstskribent og konsulent.

Kl. 17.35: Enkel servering

Kl. 18.00: Paneldebatt styrt av moderator Hans Jakob Reite

Kl. 19.00: Orientering fra Stiftinga Wittgenstein i Skjolden V/ Harald Vatne og Trygve Martinussen

Kl. 19.30: Avslutning av seminaret

Påmeldingsavgift, inkludert servering: kr. 300,-
Betales inn på konto 1210.98.44770, og merkes 
med «Seminar ORD og STED» + seminardeltakers navn.

Velkommen til seminar!

Skjolden Hotel gir kursdeltakerne 15% rabatt på rompris. Ta kontakt på e-post: amsholmen@gmail.com for å få oppgitt kode ved booking.Fjordstova i Skjolden søndagen 28. april 2019:

 (for kunstnerne i prosjektet)
«Wittgenstein i Skjolden», ved Harald Vatne, styremedlem av Stiftinga Wittgenstein i Skjolden.