Utstilling ORD og STED

De temporære, stedsrelaterte kunstverkene var tilgjengelig utendørs i Skjolden fram til 14. august 2019

21. juni 2019 var det vandring ledet av kunsthistoriker Silje Heggren fra Fjordstova i Skjolden og rundt til de temporære, stedsrelaterte kunstverkene utendørs i Skjolden. 

Kunstverkene kunne sees i Skjolden til og med 14. august 2019.   

Kart og beskrivelse av verkene var tilgjengelig lokalt i Skjolden, eller skrives ut her:

Kart for print over utstillingssteder. / Map over exhibition places.
Beskrivelse av verkene. / Description of the works.

«Stopp?», av Arne Rygg.
«Stopp?» befinner seg på «Hallvard-bui» der Ludwig Wittgenstein handlet da han bodde i Skjolden.
Wittgenstein benyttet svært ofte semikolon i sine tekster.
(Språkrådet: Semikolon brukes til å lage et lite opphold mellom helsetninger (hovedsetninger)
som hører nær sammen, for å understreke den nære sammenhengen mellom dem.)
Foto: Aud Marit Skarrebo Holmen