Om prosjektet

Ved å ta initiativ til å arrangere kunstprosjektet ORD og STED ønsket vi å sette fokus på Ludwig Wittgensteins relevans for samtida og samtidskunsten, tekst og ord i billedkunst og det stedsspesifikke. Viktige mål for prosjektet var også å utveksle kunnskap, teknikker og erfaringer med andre kunstnere innenfor området tekst i billedkunst. Filosofiske samtaler og diskusjoner har vært sentralt i hele prosjektet. 

Initiativtaker til prosjektet og administrator/kurator: Aud Marit Skarrebo Holmen
Med-administrator/med-kurator: Karen Helga Maurstig

************

The art project ORD og STED (Words and Site), explores the relevance of Ludwig Wittgenstein for modern society and contemporary art, text and words in visual and site-specific art. Important goals for the project are also the exchange of knowledge, techniques and experiences with other artists in the field of text in visual arts. Philosophical conversations and discussions is central during the entire project.

Initiator of the project and administrator/curator: Aud Marit Skarrebo Holmen

Co-administrator/co-curator: Karen Helga Maurstig